Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Översättning av språk från Lingo24 – Integrera vår språkteknik med ditt system

Med Lingo24:s språkteknik Heart får du en hög nivå av transparens och kontroll när du hanterar dina översättnings- och lokaliseringsbehov.

Vi integrerar vår språkteknik med ditt innehållshanteringssystem (CMS) för att du automatiskt ska kunna överföra ditt innehåll från ditt CMS-system till vårt system.

När innehållet väl har förts över till vår översättningsteknik kan översättare och korrekturläsare (och vid behov även dina egna interna redigerare eller granskare) komma åt innehållet när arbetsflödet når sina respektive skede.

Efter att det översatta innehållet godkänts överförs det tillbaka till ditt innehållshanteringssystem där det kan publiceras automatiskt eller markeras för publiceringsgodkännande i enlighet med ditt eget arbetsflöde.

CMS-integration uppnås antingen via en CMS-insticksmodul eller via en webbtjänstanslutning.  Insticksmodulerna skräddarsys enligt dina exakta krav, inklusive krav på språkkombinationer och protokoll för eventuella specialområden som måste översättas så som metadata.

Du kan även ställa in regler för arbetsflödet som styr hur innehållet som ska översättas skickas in automatiskt. Till exempel kan du, om du vill att allt nytt innehåll som publiceras ska skickas in för översättning till olika språk, skapa en regel för detta, vilket dramatiskt minskar den projektledningstiden du lägger på projektet. Översätt språk med oss och gör det enkelt för dig själv.

Så här fungerar integrationsprocessen:

  1. Lingo24:s tekniska avdelning förser dig med nödvändig information för att skapa insticksmodulen eller webbtjänstanslutningen.
  2. Våra tekniska team samarbetar för att utveckla, installera och konfigurera insticksmodulen eller webbtjänstanslutningen, baserat på informationen från vår tekniska avdelning, som finns till hands om du behöver hjälp.
  3. Tester görs för att se till att insticksmodulen eller webbtjänstanslutningen har konfigurerats korrekt och att resultaten motsvarar dina förväntningar.
  4. Om ytterligare anpassningar måste göras, samarbetar vi med dina utvecklare för att göra eventuella förändringar. Därefter går vi tillbaka till steg tre för tester.

Tidsramen för hela integreringen är en till två arbetsveckor, beroende på hur komplex kundanpassningen är.

När väl CMS-integrationen är slutförd är det enkelt att börja beställa projekt. Logga in i systemet, ladda upp det innehåll som ska översättas och klicka på "Skicka till Lingo24". Innehållet översätts och laddas sedan upp automatiskt tillbaka in i ditt system.

Klicka här för att läsa mer om de CMS-system som Lingo24 redan har integrerat med och här för att läsa fallstudier som beskriver hur det gick till. Lingo24 gör översättning av språk till ett rent nöje.