Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Lingo24:s översättningsprocess och översättning av texter

Här är en steg-för-steg-guide till Lingo24:s översättningsprocess. Se vad som händer med din översättning från den stund då vi tar emot din text tills det att översättningen levereras till dig.

 

Steg 1: Din kundprojektledare pratar med dig för att ta reda på vilka krav du har på din översättning och för att diskutera vilka av våra servicenivåer som passar dina behov bäst.

I det här skedet kan vi vid behov även genomföra en grundlig briefing för att förstå dina behov till fullo. Dina krav kan inkludera ton och stil, terminologi, formatering, teckenbegränsningar och annat som måste tänkas på i översättningsarbetet.

Steg 2: När vi tagit emot dina källfiler (innehållet som ska översättas) analyserar din kundprojektledare och din projektledare källfilerna för att sammanställa en offert och uppskatta en handläggningstid som sedan skickas till dig.

I det här skedet informerar även din kundprojektledare eller din projektledare dig om det krävs mer än en översättare och korrekturläsare för ditt projekt.

Steg 3: När offerten och handläggningstiden har avtalats och du har gett ditt godkännande, söker projektledaren i vår databas med fler än 4 000 lingvister för att hitta den översättare och korrekturläsare som passar bäst för översättning av dina texter.

Vår databas innehåller kontinuerligt uppdaterad information om alla översättares och korrekturläsares erfarenhet och prestationer, vilket gör det möjligt för projektledarna att fatta välinformerade beslut.

Steg 4: Om en lämplig översättare eller korrekturläsare inte är tillgänglig kontaktar projektledaren lingvistavdelningen som omedelbart söker efter, lokaliserar och kontaktar lämpliga översättare och korrekturläsare.

Steg 5: Projektledaren kontaktar därefter utvalda översättare och korrekturläsare via telefon och e-post för att ge dem en fullständig genomgång av projektet.

Steg 6: När översättarna och korrekturläsarna har tagit emot och accepterat projektet påbörjar de omedelbart översättningsarbetet i vårt översättningsverktyg Heart.

Steg 7: I det här skedet kan du följa fortskridandet av ditt projekt via Hearts webbläsargränssnitt, och vid behov kan du även skicka in ändringar av innehållet som automatiskt integreras i originaltexten.

Din projektledare och kundprojektledare håller kontakten med dig under hela översättningsprocessen och vidarebefordra dina instruktioner till översättarna och deras frågor till dig. Eventuella förändringar av leveranstiden kommuniceras omedelbart.

Steg 8: Det översatta innehållet granskas av korrekturläsaren och skickas därefter tillbaka till översättaren för en sista genomgång och godkännande. Det granskade och godkända innehållet levereras därefter av projektledaren till dig via den leveransmetod och i det format som du begärt.

Steg 9: Vissa tjänstenivåer inkluderar upp till tre granskningssteg. Beroende på din servicenivå kan du göra ändringar i det levererade innehållet och skicka in det igen, så börjar vi om från steg 5 i processen.

Steg 10: När du tagit emot och är nöjd med ditt översatta innehåll kontaktar du projektledaren eller din kundprojektledare för att bekräfta att projektet är slutfört. Kundprojektledaren skickar därefter din faktura till dig.

För projekt under 1 200 ord tar hela översättningsprocessen från steg 1 till steg 10 inte mer än 24 timmar.

Vi uppskattar dina åsikter och kommentarer på översättningen eftersom detta hjälper oss att hela tiden förbättra våra tjänster. Du kan lämna feedback (anonymt om du vill) här.