Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Översättning för marknadsundersökningar

Vi har översatt 12,5 miljoner ord för 60 marknadsundersökningsföretag sedan 2006.

Vi har översatt allt från online- och offline-enkäter till kodning, enkätsvar, rekryteringsenkäter, diskussionsguider och briefinganteckningar, stimulansmaterial (reklamskyltar, konceptskyltar, produktbeskrivningar), transkriberingar från gruppdiskussioner och djupintervjuer, undersökningsrapporter (Word och Powerpoint), namnanalys och kontroll av varumärken samt semiotiska kontroller.

Vi har 400 översättare som specialiserar sig på översättning för marknadsundersökningar och databehandling samt 841 översättare som specialiserar sig på att skapa kreativt material för marknadsundersökningar inom alla språkkombinationer. Våra översättare av marknadsundersökningar är alla noggrant utvalda efter erfarenhet och kompetens.

 
Fallstudier
 

Globalt marknadsundersökningsföretag

Sedan 2006 har Lingo24 slutfört 562 projekt för det här globala marknadsundersökningsföretaget och översatt över fyra miljoner ord inom 96 olika språkkombinationer. Lingo24 har samarbetat med 84 olika kontakter inom företaget i nio olika länder.

Lingo24 har tilldelat kunden en kundprojektledare som är baserad i London och två projektledare som täcker den huvudsakliga kontorstiden i EU. Efter kl. 17:00 västeuropeisk tid tar vårt kontor i Panama över som kundens främsta kontaktpunkt och två tilldelade projektledare hanterar därefter kundens alla projekt.

Den största delen av det arbete vi utfört för den här kunden har bestått av översättning av enkäter och översättning och/eller kodning av citat samt översättningar för en undersökningswebbplats. Vi hanterar även Dynamix-översättningar för upp till 10 språk, vilka vanligtvis är enstaka frågor med tillhörande svarsalternativ, alltid med snabba handläggningstider. Tack vare vår globala närvaro har vi alltid översättare av marknadsundersökningar till hands.

 

Internetbaserat marknadsundersökningsföretag

Lingo24 har arbetat med det här internetbaserade marknadsundersökningsföretaget sedan oktober 2006 och översatt 1,5 miljoner ord åt dem inom 18 språk, däribland engelska till franska, italienska, tyska, spanska, kinesiska, ryska, latinamerikansk spanska och kanadensisk franska.

I likhet med det arbete vi utför åt andra kunder inom marknadsundersökningsbranschen, översätter vi ett stort antal enkäter och genomför kvalitetskontroller online för att se till att inga texter eller fraser påverkas när enkäterna läggs upp online.

Det är särskilt viktigt för vår kund att vi kan erbjuda dygnet runt-service eftersom vi samarbetar med både kundens nordamerikanska och europeiska kontor.