Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Fallstudier: CMS-integration

Lingo24 har integrerat Heart med många av våra största kunders CMS-system för att garantera ett sömlöst arbetsflöde mellan deras projektledare och våra bästa tekniska översättare. Läs mer nedan om två fallstudier av våra största CMS-integrationer:

Stora brittisk turistorganisation

Lingo24 arbetade med den här stora brittiska turistorganisationen för att översätta alla deras 20 lokaliserade webbplatser till arabiska, kinesiska, tjeckiska, holländska, franska, tyska, grekiska, italienska, japanska, malajiska och tio andra språk – sammanlagt tre miljoner ord.

Vi samarbetade med kundens tekniska team för att bygga en insticksmodul för deras innehållshanteringssystem från Fatwire. Webbtjänstanslutningen gjorde det möjligt för kunden att logga in i vårt datorstödda översättningsverktyg XTM för att direkt skicka in innehåll som skulle översättas. Det var även möjligt för kunden att övervaka översättningsprocessen och göra tillägg eller ändringar direkt i XTM.

Därefter importerade Lingo24 kundens gamla innehåll till XTM:s översättningsminne för att maximalt kunna utnyttja kontextidentiska fraser och repeterade ord, vilket minskade kundens totalkostnad.

Kunden var imponerad över hur effektivt Lingo24:s tjänster fungerar och bad därför Lingo24 att även ta hand om webbplatslokaliseringen av deras B2B-handelswebbplats.

Brittiskt konsultföretag för sportmanagement

Det här brittiska konsultföretaget för sportmanagement har arbetat tillsammans med Lingo24 sedan april 2010 på en förlängd kampanj.

Kunden behövde en översättningsleverantör som kunde översätta fotbollsartiklar från en engelsk nyhetswebbplats till arabiska, tre gånger om dagen, för att publiceras simultant.

Projektet krävde att översättningsleverantören kunde arbeta i deras innehållshanteringssystem (CMS) för att automatiskt extrahera originalartiklarna på engelska och lägga upp de arabiska översättningarna direkt.

XTM integrerade direkt med kundens CMS-system Wordpress via en insticksmodul som skapats av Lingo24:s tekniska avdelning. Insticksmodulen använde inbyggda API:er för att skapa omedelbart och automatiskt arbetsflöde samt minimera projektledningstiden.

Dessutom gjorde XTM det möjligt att flera översättare och korrekturläsare arbetade tillsammans på en fil i realtid, vilket snabbade upp leveranstiderna avsevärt.

Resultatet var att projekt på mellan 3 000 och 10 000 ord, som vanligtvis tar en översättare och en korrekturläsare mellan åtta och 24 timmar att färdigställa, kunde färdigställas och laddas upp inom två timmar.