Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Enspråkig korrekturläsning

Har du ett översatt dokument vars kvalitet du inte är riktigt säker på? Lingo24:s enspråkiga korrekturläsningstjänst kontrollerar att din översatta text inte har några grammatiska, terminologiska eller stilistiska fel samt att den har korrekt kommatering.

200+

enspråkiga korrekturläsningsprojekt genomfördes under 2010

 

Enspråkig korrekturläsning görs av en professionell översättare som är modersmålstalare av det språk dokumentet är skrivet på. Översättaren läser igenom texten, utan att jämföra den med källtexten, och kontrollerar den ord för ord och gör ändringar och anmärkningar vid behov.

Vi kan även erbjuda dig auktoriserade översättningar där en auktoriserad translator korrekturläser dokumentet och intygar dess korrekthet på ett papper försett med Lingo24:s brevhuvud och logotyp.

Fördelar

Lingo24 korrekturläser noga dina översättningar för att eliminera eventuella fel.

 

 
 
Fallstudie
 

Lingo24 genomförde en 23 timmar lång enspråkig korrekturläsning för det här tyska programvaruföretaget och korrekturläste engelska texter som hade översatts från tyska källtexter. Projektet gick ut på att kontrollera produktbeskrivningar och marknadsföringsmaterial för en programvara för digital tillgångshantering. För att försäkra sig om att den tekniska terminologin användes korrekt och konsekvent använde Lingo24 en professionell korrekturläsare med omfattande erfarenhet inom programvaru- och IT-branschen.