Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Kodning

Lingo24 har bred erfarenhet av att arbeta med marknadsundersökningsföretag – i själva verket har det länge varit en av våra största sektorer.

10%

av Lingo24:s totala arbetsmängd per år utförs för marknadsundersökningsföretag.

 

Vi erbjuder ett komplett sortiment med översättningstjänster för marknadsundersökningsföretag. Exempel på tjänster är:

 • Flerspråkig kodning
 • Flerspråkiga marknadsundersökningar
 • Transkribering av paneldiskussioner och djupintervjuer
 • Enkäter online och offline
 • Enkätsvar
 • Rekryteringsenkäter
 • Diskussionsguider och briefinganteckningar
 • Stimulansmaterial (reklamskyltar, konceptskyltar, produktbeskrivningar)
 • Undersökningsrapporter (Word och Powerpoint)
 • Namnanalys och lingvistisk utvärdering av varumärken
 • Semiotiska kontroller

Lingo24:s kodningstjänst kollationerar och översätter enkätsvar inom en rad olika språk.

Våra översättare har erfarenhet av och förstår dialekter, slang och vardagsuttryck, vilket garanterar att den faktiska innebörden i enkätsvaren alltid översätts korrekt inom de olika språkkombinationerna.

Fördelar

Varför betala ett företag för att kollationera dina enkätsvar och ett annat för att översätta dem, när Lingo24 kan göra båda?

 

 
 
Fallstudie
 

Det här USA-baserade marknadsundersökningsföretaget har arbetat med Lingo24 sedan juli 2010 med ett 49 timmar långt kodningsuppdrag för att kollationera och översätta enkätdata till tio olika språk, bl.a. från japanska, kinesiska, tyska och brasiliansk portugisiska till engelska.

Enkäterna krävde att svarspersonerna gav utförliga positiva eller negativa svar på stimulus, snarare än enkla ja- eller nej-svar, vilket ökade risken för att den faktiska innebörden i enkätsvaren förlorades. För att undvika detta satte Lingo24 samman ett team med modersmålstalande översättare med tidigare erfarenhet av att översätta enkätsvar för vart och ett av målspråken.