Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Officiella översättningar

  • Vi har arbetat med flera olika organ inom FN sedan 2007.
  • Vi har översatt 35 000 ord mellan engelska, arabiska, kinesiska, franska, ryska, spanska och haitisk kreol.
  • Projekten har gått ut på att översätta juridiska avtal, utbildningsdokument, biografier och reportage.
  • Vårt arbete för FN har även innefattat webbplatslokalisering och transkribering.

Vi har översatt 3 miljoner ord sedan 2006 för 50 olika organ inom den offentliga sektorn.

Vi har översatt allt från projektrapporter, broschyrer, intern och extern kommunikation och webbplatser till ansökningsformulär, utbildningshandböcker och undersökningsdokument.

Vi har 900 översättare som specialiserar sig på officiell översättning för myndighetsorgan och den offentliga sektorn inom alla tänkbara språkkombinationer.

 
Fallstudier
 

Brittisk myndighetsorganisation

Lingo24 har översatt över 310 000 ord sedan 2004 för den här rasismbekämpande brittiska myndighetsorganisationen och översatt från engelska till polska, ryska, litauiska, lettiska, portugisiska, kinesiska, slovakiska, thailändska, tjeckiska, bengali, spanska, arabiska, franska, tyska, nepalesiska, ukrainska och urdu.

Projekten har omfattat webbplatsöversättningar samt marknadsförings- och undersökningsdokument.

 

Brittisk tillsynsmyndighet

Lingo24 har översatt 42 000 ord för den här brittiska tillsynsmyndigheten sedan juli 2006, framförallt från engelska till walesiska, men även från engelska till bengali, spanska, arabiska, kinesiska, gujarati, punjabi, polska, urdu, somaliska, hindi, grekiska och tyska.

Översättningsprojekten har gått ut på att översätta medicinska broschyrer, kundkommunikation, webbplatser, utbildningshandböcker och ansökningsformulär.