Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Teknisk översättning

Vi har översatt 5 miljoner ord för 50 olika teknik- och programvaruföretag sedan 2006.

Våra tekniska översättningar innefattar allt från teknisk produktinformation och användarhandböcker till kreativt marknadsföringsmaterial, power point-presentationer, marknadsundersökningar, webbinnehåll med mera.

Vi har över 1 400 tekniska översättare som specialiserar sig på översättning av tekniska dokument för teknik, datorer och programvaror inom alla språkkombinationer.

 
Fallstudier
 

Programvaruföretag i Storbritannien

Vi har arbetat med det här brittiska programvaru- och IT-företaget sedan oktober 2008 och översatt 300 000 ord.

Projekten gick ut på att lokalisera all teknik- och marknadsföringsinformation förknippade med företagets produkter, tjänster och broschyrer för deras webbplats. Texterna översattes till tyska, spanska, franska, latinamerikansk spanska, japanska och brasiliansk portugisiska.

 

Amerikansk leverantör av kommunikationsinfrastruktur

Vi har arbetat med den här stora amerikanska leverantören av kommunikationsinfrastruktur sedan 2007 och översatt 500 000 ord med 10 olika språkkombinationer.

Projekten gick ut på att översätta tekniska ingenjörsartiklar och dokument samt juridiska avtal mellan interna avdelningar och andra företag, från engelska till holländska, franska, tyska och vice versa samt till italienska, spanska och ryska.