Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt

Tolkning

Lingo24 samarbetar med erfarna tolkar för de större europeiska språken och världsspråken som erbjuder expertis inom en rad olika tekniska, juridiska och kommersiella områden.

 

Vårt team erbjuder viskningstolkning för små möten, diskussionsgrupper och besök till och/eller från utländska kunder, konsekutiv tolkning för tal eller föredrag där tolkningen presenteras i efterhand samt simultantolkning för konferenser. Varje projekt behandlas individuellt och konsultation före tolkningstillfället garanterar att våra tolkningstjänster är skräddarsydda efter dina verksamhetskrav.

Våra erfarna tolkar genomför grundliga efterforskningar innan tolkningsuppdraget startar, så att de är väl pålästa om ämnet. Våra tolkars tillgänglighet är flexibel (minst halvdagsuppdrag) så du har tillgång till deras lingvistiska expertis på plats så länge du behöver.

Dessutom kan vår översättningsavdelning ordna så du får dokument från konferenser och möten översatta på förhand – översättning och tolkning i en och samma paketlösning.

Fördelar

Lingo24 levererar kompletta tolkningstjänster för alla dina tolknings- och översättningsbehov och hjälper till att bryta ner kommunikationsbarriärer.

 

 
 
Fallstudie
 

Lingo24 genomförde sammanlagt 24 timmars simultantolkning för det här globala marknadsundersökningsföretaget med en professionell tolk för simultantolkning mellan engelska och franska.

Tolken fanns på plats under två tolvtimmarsdagar för att erbjuda simultantolkning för en rad olika möten och intervjuer som handlade om bilindustrin. Kunden var mycket nöjd med Lingo24:s service och sa: "Hela helgen flöt på smidigt mycket tack vare er tolk. Han var mycket trevlig och talade båda språken perfekt".