Lingo24:s användning av cookies
Vi använder cookies för att ge dig bättre service och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du är nöjd med dina cookie-inställningar, klicka på Fortsätt. Men om du vill veta mer, se vår sekretesspolicy.

Fortsätt
ÖversättningstjänsterGå längst upp
Vilka dokument och projekt är bäst lämpade för första utkast-översättning?
Vad är skillnaden mellan lokalisering och översättning?
Vilka dokument och projekt är bäst lämpade för Fullständigt projektledd stilistisk översättning och textredigering?
Vad är skillnaden mellan copywriting och transkreation?
Ingår korrekturläsning och textredigering som en standarddel i era tjänster?
Vilka dokument och projekt är bäst lämpade för transkreation?
Vad är skillnaden mellan tolkning och översättning?
Erbjuder ni transkriberingstjänster?
Kan ni översätta från ljudfiler? Vilka ljudfilformat arbetar ni med?
Ingår DTP (bilder, typsättning, formgivning, formatering) i era tjänster?
Erbjuder ni kodningstjänster i samband med marknadsundersökningsenkäter?
Hur garanterar Lingo24 kundens sekretess?
Vilka dokument och projekt är bäst lämpade för fullständigt projektledd översättning och textredigering?
Vilka tjänster erbjuder ni?
Erbjuder ni tolkning?
Jag har fått min text översatt inom företaget. Erbjuder ni fristående korrekturläsning och textredigering?
Vad är skillnaden mellan era fyra servicenivåer?
RutinerGå längst upp
Kommer jag att debiteras för de omarbetningar jag vill ha gjorda efter att jag tagit emot den färdiga översättningen?
Kan jag be att alltid få samma översättare för alla mina projekt?
Vill ni att jag skickar in ordlista, översättningsminne, terminologidatabas eller tidigare översättningar?
Vilka filer/dokument måste jag skicka in för att projektet ska påbörjas?
Hur hanterar ni tillägg eller justeringar av källtexten?
Hur får jag en offert för en översättning?
Kan ni uppdatera vårt översättningsminne?
Kan ni alltid garantera att originaldokumentets formatering bibehålls i översättningen?
Hur hanterar ni text som är svår att läsa, t.ex. oläslig handstil, skannade dokument, fax-meddelanden eller dåliga fotokopior?
Vår Heart-teknikGå längst upp
Kan Heart-tekniken garantera att mina dokument behandlas med sekretess? Är Heart säkert?
Vad är Heart-teknik?
Är Heart-tekniken kompatibel med andra CAT-verktyg?
KostnadGå längst upp
Erbjuder ni rabatter till icke-statliga organisationer/välgörenhetsorganisationer/ideella organisationer/offentliga sektorn?
Varför måste jag betala moms? När måste jag betala moms?
Kan ni skriva offerter i andra valutor än brittiska pund?
Tillkommer extra kostnader vid användning av program med översättningsminne?
Varför tar Lingo24 betalt per 1 000 ord? Varför inte ta betalt per tecken, per 100 ord, per rad, per sida eller per timme?
Hur beräknar Lingo24 kostnaderna för sina tjänster?
Ingår projektledning i Lingo24:s priser?
Hur beräknas kostnaderna för Lingo24:s tilläggstjänster, t.ex: namnanalys av varumärke/transkribering/copywriting/ korrekturläsning och textredigering?
ErfarenhetGå längst upp
Kan ni hantera olika varianter av ett språk?
Vilka urvalskriterier går ni efter när ni anlitar översättare?
Har era översättare branschspecifik erfarenhet av min sektor?
Arbetar ni med översättare som översätter till sitt modersmål?
Kan ni hantera vilka språkkombinationer som helst?
Är era översättare professionellt kvalificerade?
Varför ska jag använda Lingo24?
Kan era översättare hantera tekniskt avancerade dokument?
LeveranstidGå längst upp
Hur många språkkombinationer kan ni hantera samtidigt?
Hur snabbt kan ni översätta mina dokument?
TeknikGå längst upp
Vilka CAT-verktyg kan ni arbeta med?
Varför är Heart bättre än andra CAT-verktyg?
KvalitetGå längst upp
Hur kan ni garantera att sekretessbelagda dokument hanteras säkert?
Hur hanterar ni klagomål?
Har ni någon kvalitetscertifiering?
FilformatGå längst upp
Vilka filformat kan Heart hantera?
FaktureringGå längst upp
Hur ser era betalningsvillkor ut?
Jag är privatkund. Hur betalar jag?
Kan jag får en faktura per månad som innehåller alla de projekt som jag beställt den månaden?
Kan ni skicka en bekräftelse på att ni mottagit betalningen?
CMS-integrationGå längst upp
Vad är ett innehållshanteringssystem (CMS)?
Använder ni ett automatiserat eller CMS-baserat beställningssystem?
Kan vi integrera vårt innehållshanteringssystem (CMS) med ert CAT-verktyg?