Fullständigt projektledd översättning och textredigering

 • Professionella översättningar med separat textredigering. Vår populäraste servicenivå.
  Affärsdokument där stil inte är en prioritet, men precision och tydlighet är avgörande (t.ex. allmän korrespondens, teknisk dokumentation, juridiska dokument etc.).

 

Fullständigt projektledd översättning och textredigering är vår populäraste servicenivå med professionell översättning och korrekturläsning. Två av våra kvalificerade, professionella lingvister översätter och korrekturläser uteslutande till sina modersmål. Djupgående kundkonsultation och fullständig projektledning ingår som standard precis som strikta rutiner för kvalitetskontroller. Vi levererar mellan 1 200 och 1 500 översatta ord per arbetsdag, även om vi ibland kan leverera fler! Meddela din kundprojektledare om du har en tajt deadline.

Ytterligare konsultation och efterredigering ingår på den här servicenivån. Detta innefattar möjligheten att ge åsikter och kommentarer på översättningen och få en granskad översättning ändrad enligt dina krav.

Fördelar

Professionellt och noggrant kontrollerade översättningar som skräddarsys efter dina behov.

 • Omfattande granskning av källtexten.
 • Instruktioner till översättaren arbetas fram i samarbete med kunden.
 • Projektledning ingår.
 • Endast beprövade, professionella och modersmålstalande översättare används.
 • Terminologiundersökningar ingår.
 • Översättningen granskas av ytterligare en professionell översättare.
 • Fullständigt projektledd översättning.
 • Leverans inom begärd tidsram
 • Garanterat hög kvalitet.
 • Kundens anvisningar följs.