Svenska översättningar och andra översättningstjänster skräddarsydda efter dina behov

Lingo24 fokuserar på att erbjuda svenska översättningar och andra översättningstjänster i Sverige och i resten av världen. Vi erbjuder fyra olika servicenivåer som är skräddarsydda efter dina behov.

 • Fullständigt projektledd översättning och textredigering

  Professionell översättning med separat textredigering. Vår populäraste servicenivå och översättningstjänst.
  Affärsdokument där stil inte är en prioritet, men precision och tydlighet är avgörande (t.ex. allmän korrespondens, teknisk dokumentation, juridiska avtal etc.).
  Beställ nu
 • Budgetöversättning

  Budgetöversättning

  Snabb och billig översättningstjänst som kombinerar automatisk översättning med enklare efterredigering.
  Lämplig för stora volymer av dokument samt texter där informationen ska förstås snarare än publiceras.
  Beställ nu
 • Första utkast-översättning

  Snabba och prisvänliga professionella översättningar.
  En snabb, grundläggande översättning av en text som inte är kritisk för verksamheten (t.ex. granska allmän verksamhetsinformation, inkommande verksamhetskommunikation, etc.).
  Ta reda
  på mer
  Beställ nu
 • Fullständigt projektledd stilistisk översättning

  Fullständigt projektledd stilistisk översättning

  Professionella, korrekturlästa och redigerade översättningar som är i linje med varumärkets budskap.
  Dokument som måste följa riktlinjer för företagets varumärkning och stil (t.ex. försäljnings- och marknadsföringsmaterial).
  Ta reda
  på mer
  Beställ nu
 • Transkreation

  Copywriting på ett främmande språk.
  Nytt, kulturspecifikt material för lansering av produkt eller tjänst.
  Beställ nu