Transkreation

 • Transkreation – fullständigt anpassad och lokaliserad kreativ svensk översättning
  Nytt, kulturspecifikt material för lansering av produkt eller tjänst

 

Transkreation är konsten att fullständigt skriva om text på ett främmande språk. Vi använder kvalificerade reklamtextskrivare och svenska översättare med omfattande erfarenhet av kreativt skrivande som kan leverera upp till 600 ord per arbetsdag. Men med transkreation är det viktigt att tillåta gott om tid för anpassningen av din svenska översättning för att få bästa möjliga resultat.

Genom att kombinera de kreativa och de översättningsmässiga processerna behövs inte längre en separat kreativ byrå. Transkreation inkluderar upp till tre utkastversioner med kommentarer och feedback från dig i varje skede som införlivas i varje påföljande, omarbetade version. Den här extra konsultations- och redigeringstjänsten är inkluderad i priset.

Fördelar

Få bästa reklamtexten i branschen.

 • Omfattande granskning av källtexten ingår.
 • Instruktioner till översättaren arbetas fram i samarbete med kunden.
 • Projektledning ingår.
 • Endast beprövade, professionella och modersmålstalande översättare används.
 • Terminologiundersökningar ingår.
 • Översättningen granskas av ytterligare en professionell översättare.
 • Intyg om att kundens specificerade stilriktlinjer följts.
 • Tre bearbetningar efter kundens feedback ingår.
 • Garanterat hög kvalitet.
 • Kundens anvisningar respekteras.